Home Music 1 June 2018, Bhodipura, Bathinda, Sikhi Lehar 2018